RD-2019-01 - K registraci předmětů do letního semestru akad. roku 2018/2019 studentů prezenční a kombinované formy studia bakalářských a magisterských studijních programů na FPF v Opavě

  • Peter Mlích
  • 15.01.2019
RD-2019-01 - K registraci předmětů do letního semestru akad. roku 2018/2019 studentů prezenční a kombinované formy studia bakalářských a magisterských studijních programů na FPF v Opavě