Důležité informace k podávání žádostí o ubytovací stipendia v AR 2017/18

  • Petr Korviny
  • 25.10.2017

V souladu s Metodickým pokynem rektora č. 4/2017 a Stipendijním řádem Slezské univerzity v Opavě pro uplatnění nároku na ubytovací stipendia na celý akademický rok (období od 1.9.2017 do 31.8.2018) musí být žádost podána nejpozději do 6.11.2017, 12:00 hodin v elektronické podobě přes portál IS/STAG.