Oznámení o zrušení slavnostních promocí absolventů

  • Peter Mlích
  • 14.06.2021
.

Oznámení o zrušení slavnostních promocí absolventů
Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě

 

Vážené absolventky, vážení absolventi,

s politováním Vám oznamujeme, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci se slavnostní promoce pro absolventy Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě plánované ve dnech 22. - 23. 6. 2021 neuskuteční.

Diplomy absolventů státních závěrečných zkoušek z května 2021 budou připraveny k převzetí na studijním oddělení fakulty koncem června 2021. Informace o převzetí budou zveřejněny na fakultních stránkách.

Diplomy bude možno si vyzvednout na studijním oddělení fakulty po předchozí telefonické (+420 553 684 260) nebo emailové (petra.moravcova@fpf.slu.cz) domluvě.

V případě, že to epidemická situace dovolí, proběhnou promoce absolventů z roku 2021 v říjnovém termínu.

Prosíme, berte v potaz, že některá omezení se mohou ještě měnit v návaznosti na vládní a hygienická nařízení, která budou platná v době konání promocí. Během promocí budou respektována a dodržována veškerá nařízení platná v době konání promoce.

Děkujeme za pochopení a ještě jednou gratulujeme k úspěšnému složení státních závěrečných zkoušek.