• 0

Informace k Rozhodnutí děkana č. 7/2020 Harmonogram státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě

  • Peter Mlích
  • 16.04.2021
V souvislosti s epidemickou situací informujeme, že pro státní závěrečné zkoušky konané ve dnech 24. 5. - 2. 6. 2021 (SZZk – II), budou závěrečné práce odevzdávané v termínu do 23. 4. 2021 předkládány výhradně elektronickou cestou, tj. student vloží elektronickou verzi práce do IS SU. V tištěné podobě student práce odevzdá až před obhajobou na sekretariátě příslušného ústavu. Zároveň prosíme studenty, aby neprodleně poté, co vloží svou BP/DP do IS SU o této skutečnosti informovali prostřednictvím emailu sekretariát příslušného ústavu.