• 0

Informace k výuce v letním semestru 2020/2021

  • Peter Mlích
  • 22.02.2021
22. února začíná výuka v letním semestru akademického roku 2020/2021. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a přijatým opatřením bude výuka i nadále pokračovat v bezkontaktním online režimu. Týká se to všech studentů prezenční i kombinované formy studia a také zahraničních studentů. Platnost opatření o zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce na vysokých školách je v současné době stanovena do 28. 2. 2021. Pro další informace prosím sledujte konkrétní opatření, jež v souvislosti s usnesením vlády vydává děkan fakulty a která budou zveřejněna na webových stránkách fakulty.