• 0

Povinnosti studentů v souvislosti se SZZk -I (únor2021)

  • Peter Mlích
  • 13.11.2020
.

Do 18. 12. 2020-podat přihlášku kSZZk. Přihlášku můžete zaslat písemně poštou nebo elektronicky prostřednictvím fakultního mailového účtu.

Do 18. 12. 2020-zkontrolovat své osobní údaje (datum narození, místonarození) v Informačním systému SU.

Kontrola studia kSZZk bude provedena elektronicky, bez účasti studenta, na základě doručené přihlášky ke státní závěrečné zkoušce.

Dovolujeme si upozornit, že v případě uvedení nesprávných údajů Vám bude dle Směrnice rektora č.7/2020O úhradě nákladů za administrativní úkony na Slezské univerzitě vOpavě za vystavení nového dokladu o ukončení studia zdůvodu uvedení chybných údajů absolventem/absolventkou účtován poplatek 500,-Kč.