• 0

Oznámení o realizaci výuky na Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě od 5. 10. 2020 do odvolání

  • Peter Mlích
  • 01.10.2020
.

Na základě vývoje epidemiologické situace v ČR a v návaznosti na aktuální opatření vlády ČR a Krajské hygienické stanice týkající se stanovení omezení počtu studentů při prezenční formě výuky a shromažďování osob, budou studijní programy realizované Filozoficko-přírodovědeckou fakultou až do odvolání uskutečňovány formou tzv. hybridní výuky, a to kombinací prezenční výuky ve specializovaných pracovnách fakulty a on-line výuky s využitím nástrojů pro její on-line přenos. Hybridní formou výuky mohou být realizovány přednášky, cvičení, semináře a kurzy. Prezenčně se mohou také konat konzultace s vyučujícími.

 Studenti i pedagogové se osobně zúčastňují konzultací a činností ve specializovaných učebnách fakulty, pouze pokud nevykazují známky respiračního onemocnění a zvýšenou tělesnou teplotu. V případě, že do budovy fakulty přijde osoba vykazující příznaky respiračního onemocnění, bude požádána, aby neprodleně opustila prostory univerzity.

 On-line výuka ve studijních programech v prezenční a kombinované formě nebo v rámci CŽV bude realizována ve studijních skupinách a časech dle rozvrhu daného semestru ve virtuální učebně v prostředí platformy MS Teams či další podporované platformy (Zoom, Big Blue Button, Moodle apod.). Pozvánku na on-line výuku studenti obdrží e-mailem od svých vyučujících. Aktualizovaný přehled nástrojů doporučovaných pro on-line výuku je dostupný na https://www.slu.cz/slu/cz/onlinevyuka.

 Se sekretariáty ústavů / institutu a dalších pracovišť, se studijním oddělením, oddělením vědy a zahraničních styků, oddělením kolejí a mezd a dalšími pracovišti fakulty studenti komunikují výhradně prostřednictvím studentského e-mailového účtu.

Pravidla pro realizaci hybridní výuky v rámci studijních programů v prezenční a kombinované formě studia na FPF v Opavě stanovuje Pokyn děkana č. 10/2020.