Upozornění pro studenty 3. ročníku - Diplomová praxe I

  • Petr Janík
  • 26.08.2019
Informace k odevzdání podkladů k diplomové praxi pro studenty 3. ročníků ULGAT.

Upozornění pro studenty 3. ročníku - Diplomová praxe I
Je nezbytné, aby před zahájením semestru dodali všichni studenti 3. ročníku potvrzené Dohody o praxi na sekretariát ústavu, nejpozději však v prvním výukovém dnu, tj. 23. 9. do 12 hodin. Později odevzdané dokumenty nebudou akceptovány. Pracoviště praxe volte ve vazbě na téma své bakalářské práce.

V kolonce termín praxe - neuvádějte jednotlivé dny, ale období celého zimního semestru 2019.

S pozdravem
Ing. Jana Stuchlíková