Kombinované studium - Učitelství NJ (2. roč)

  • Gabriela Půdová
  • 21.10.2019
Milí studenti kombinovaného studia učitelství (2. roč.), dne 25. 10. dojde ke změně v rozvrhu hodin: Hodiny doc. Janiše: Teorie výchovy se v pátek 25. 10. nebudou konat. Náhradní termín: 22. 11. od 8:05 hod. ve stejné místnosti.