Nabídka práce pro studenty

  • Gabriela Půdová
  • 11.09.2019

Spolupráce s MZV a MV ČR - progam EU Careers Ambassadors


Milí studenti,

pokud budete mít zájem se o místo ucházet, kontaktujte prosím sekretariát ÚCJ do pátku 13. 9. 2019, 10 hod.


Vážená paní/ vážený pane, 

V zájmu každého členského státu je mít dostatečné zastoupení v unijních institucích a agenturách (počet pracujících ve strukturách EU). Česká republika je z tohoto pohledu dlouhodobě nedostatečně zastoupená, což bylo nedávno i oficiálně potvrzeno jejím zařazením mezi členské státy, kterým Úřad EPSO („European Personnel Selection Office“) věnuje zvláštní pozornost a podporu při získávání  dostatečného počtu zájemců o práci v institucích. Zájem mít dostatečné zastoupení v bruselských strukturách je také potvrzen vládou České republiky, která v únoru 2015 schválila dokument „Strategie podpory Čechů v institucích EU“. 

S cílem zvýšit povědomí o možnostech zaměstnání v institucích EU mezi studenty univerzit bylo rozhodnuto vytvořit na relevantních vysokých školách síť studentů-velvyslanců kariéry v EU, kteří by na své mateřské univerzitě po dobu 1 až 2 let (od října do září následujícího roku) propagovali možnosti kariéry v institucích EU, podávali informace o průběhu výběrových řízení, pomáhali s propagací specializovaných výběrových řízení, příp. se zúčastnili zvláštních propagačních akcí pořádaných MZV nebo Eurocenty na vybraných univerzitách apod. K tomu, aby mohli své poslání co nejlépe naplňovat, se zúčastní v září/ říjnu semináře pořádaného zúčastněnými rezorty (MZV, MV a ÚVL), kde získají veškeré potřebné informace. Pravidelně také budou dostávat materiály od Úřadu EPSO

Za zmínku stojí, že se studenti v rámci tohoto programu zdokonalí nejen v jazykových znalostech, zlepší si i své prezentační a komunikační dovednosti, které jsou v současné době vysoce ceněny na trhu práce, příp. získají kontakty na studenty-velvyslance z dalších členských států. Kromě toho při splnění minimálních požadavků stanovených rezorty  (3 aktivity) získají dopis podepsaný ředitelkou Diplomatické akademie MZV ředitelkou odboru vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě MV potvrzující jejich aktivní účast v programu.

Kromě toho budou mít dva nejaktivnější studenti možnost zúčastnit se následující rok 1,5 denního školení v Bruselu (za předpokladu, že budou chtít ve své činnosti pokračovat další rok). Cesta a ubytování těmto studentům bude hrazena ze strany úřadu EPSO.

Vybraní čeští studenti mohou počítat s pomocí MV, MZV a ÚVL při vytvoření podmínek pro prezentaci zaměstnání v institucích EU (např. poskytnutí prostor, zajištění občerstvení, atd.).

Podle dosavadních zkušeností je vhodným kandidátem aktivní student nižšího ročníku (např. druhého), který v době, kdy bude působit jako velvyslanec kariéry v institucích EU neplánuje pobyt v zahraničí s tím, že bude možné jeho působení prodloužit o další rok, pokud by byl vyslán na školení do Bruselu.

Školení Úřadem EPSO pro následně vybrané studenty proběhne již 3. 10. 2019 na MZV ČR, proto by bylo třeba vybrat studenta a informovat nás o Vašem výběru  do 15.9.2019. Projektu se již účastní další přední univerzity na celém území České republiky.


S přáním hezkého dne,

PhDr. Lucie MICHEL LEKESOVA PhD. 
Odbor vzdělávání a Diplomatické akademie 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
Rytířská 31 
110 00, Praha 1 
tel: 224 186249
fax: 224 186 251 
www.mzv.cz