Na ústavu cizích jazyků vznikla výjimečná monografie, podíleli se na ní také studenti

  • Kamila Návratová
  • 27.04.2020
„Text Analysis and Interpretation / Textanalyse und –interpretation“ – to je název nové a neobyčejné publikace z dílny kolektivu autorů Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Nové německo-anglické knize (česky Analýza a interpretace textu), je věnován následující rozhovor s jednou z editorek, doc. PhDr. Gabrielou Rykalovou, Ph.D.
Přibližte, prosím, čtenářům, o čem publikace konkrétně je? Jakým tématům se věnuje a jakým oborům? 
Například jeden z příspěvků se zabývá filmovou adaptací upírské fikce, jiný se zaměřuje na roli klavíru a jeho symbolický význam v jednom z velmi zajímavých románů, další představuje mluvené formy moderní poezie prezentované na kanálu Youtube. Jiný z autorů analyzuje fenomén jazzové poezie. Publikace obsahuje rovněž kapitolu věnovanou analýze pohádek Bratří Grimmů. Nechybí ani analýza učebnicových textů.

To není obyčejná kniha… 
Máte pravdu, tato monografie je svým způsobem výjimečná, a to ze tří důvodů. Tím prvním je její dvojjazyčné zpracování. Kniha obsahuje čtyři anglické a čtyři německé kapitoly s úvodem a závěrem v anglickém i německém jazyce. 
Neobyčejná je také tím, že se věnuje textové analýze ze tří hledisek – zahrnuje kapitoly věnující se jak jazykovědné, tak literárněvědné analýze nejrůznějších textových žánrů. Obsahuje rovněž části analyzující učební texty z didaktického hlediska. 
Třetí vlastností, která monografii dělá výjimečnou, je skladba autorů jednotlivých kapitol. Autory jsou jak odborní asistenti a docenti, tak studenti (někteří dnes již absolventi) magisterského a doktorského studia.

Jak vznikl tak pestrý autorský tým?
Všichni autoři byli zapojeni do projektu Studentské grantové soutěže, v rámci kterého kniha vznikla. Měli  jeden společný cíl: podílet se na tvůrčí činnosti Ústavu cizích jazyků týkající se moderního a multikulturního přístupu k analýze a interpretaci textu. To je téma, kterému se intenzivně věnujeme již několik let. 
Monografie, jejíž druhou editorkou je doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D., tak navazuje na předchozí knihy, které vznikly v rámci Studentské grantové soutěže v letech 2011 – 2017.

Jak se vám spolupracovalo se studenty?
Výborně. Projekty SGS, které jsme na Ústavu cizích jazyků vedli, jsme vždy chápali jako projekty podporující především tvůrčí činnost nadaných studentů, které díky projektu máme možnost finančně podpořit formou stipendia, ale také účastí na konferencích a odborných workshopech, nebo právě prostřednictvím možnosti publikovat pod odborným vedením. 
Když studentům vyjdou knižně jejich příspěvky, musí mít radost. A vy také….
No to určitě! Radost byla oboustranná. Ráda bych zdůraznila, že studenti, kteří se na této knize autorsky podíleli, mohou být na svou práci právem pyšní. A my jsme zase pyšní na ně. 

Je v dohlednu nějaká další kniha, která by zmíněnou řadu doplnila?
Ano. Projektový tým už pracuje, tentokrát pod vedením PhDr. Diany Adamové, Ph.D. Nová monografie, na které se opět budou podílet především studenti, by tentokrát mohla nést název Perspektivy textové analýzy ve 21. století.

TEXT: Zuzana Urbánková/Centrum mediální komunikace
FOTO: Zuzana Urbánková a archiv Michaely Weiss