Třicet let FPF – slavte s námi!

  • Kamila Návratová
  • 01.04.2020
Nástup devadesátých let přinesl do tehdejšího Československa svěží energii a zcela novou atmosféru.
Po desetiletích totalitního režimu se uvolnil nejen politický systém, ale i společenský a akademický život. Přelom let 1989 a 1990 se stal také milníkem v úvahách o vzniku Slezské univerzity. Ačkoliv se veřejné instituce snažily prosadit založení vysoké školy v Opavě již dlouho před koncem 19. století, došlo k tomuto až v září roku 1990 schválením zřízení Filozofické fakulty v Opavě a Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Na těchto dvou „stavebních“ kamenech vznikla o necelý rok později univerzita.
    Filozoficko-přírodovědecká fakulta, potažmo Slezská univerzita v Opavě, je v českém prostředí unikátní, protože nenavazuje na jakoukoliv předchozí existenci vysokého učení. Je jednou z nejmladších univerzitních institucí v naší zemi, a přesto již má za uplynulé tři dekády co rekapitulovat. Zimní semestr nadcházejícího akademického roku bude proto ve znamení oslav – připravujeme program, který představí proměny FPF v průběhu času, a k vydání chystáme knihu plnou zajímavostí, fotografií i rozhovorů s akademickými pracovníky. Třicet let je teprve začátek, tak slavte s námi!