Libor Martinek: „Jsem především literární historik a překládání nebo veršotepectví se věnuji jako koníčku.“

  • Kamila Návratová
  • 26.03.2020
Docent české literatury na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě Libor Martinek je známou osobností.
A to především pro jeho pracovní literárněhistorické zaměření a také úzký vztah k Polsku. Z polštiny sám nebo ve spolupráci s jinými překladateli přeložil sbírky a výbory poezie, antologie prózy i odborné práce. Kromě přednášek na univerzitách v Německu, Slovensku, Litvě a Ruské federaci přednášel na několika polských univerzitách a vysokých školách v Polsku (Vratislav, Varšava, Poznaň, Štětín, Katovice, Opolí, Olštýn, Čenstochová – zde jako Visiting Professor aj.). V roce 2012 byl jmenován mimořádným profesorem Vratislavské univerzity, kde přednáší dějiny české literatury na Ústavu slovanské filologie. Za rozvoj česko-polských literárních a kulturních kontaktů obdržel řadu ocenění. 
Na opavském Ústavu bohemistiky a knihovnictví Doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. založil v roce 2011 Kabinet literárněvědné komparatistiky, jehož je vedoucím. V hledáčku jeho literárněvědného a literárněhistorického zájmu je poválečná česká literatura, česká, německá a polská literatura ve Slezsku od středověku po současnost, literární teorie (se zvláštním zřetelem k polské literární teorii), komparatistika a regionalistika. 
Pětapadesátiletý rodák z Krnova je rovněž autorem dvojjazyčných česko-polských sbírek básní Co patří Večernici a Jsi mým signifié. Za své verše získal řadu ocenění v mezinárodních básnických soutěžích v tuzemsku a Polsku. Za své překlady a popularizaci polské literatury a kultury řadu národních i mezinárodních ocenění.

Pro přečtení celého rozhovoru klikněte na odkaz níže.