Seznam kandidátů ve volbách na funkci děkana FPF SU

  • Lenka Čápová
  • 29.10.2018

Volební komise Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě oznamuje návrhy kandidátů ve volbách na funkci děkana SU FPF v Opavě.