Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě pořádá 29. ledna Den otevřených dveří

  • Kamila Návratová
  • 24.01.2020
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě pořádá ve středu 29. ledna 2020 Den otevřených dveří. Začíná v 11.00 hodin v projekčním sále fakultní budovy v Hauerově ulici 728/4.
Během krátkého úvodního setkání se v příjemném prostředí mimo jiné dozvíte informace týkající se:
nabídky studijních programů a oborů
podávání přihlášek
průběhu přijímacího řízení
zahraničních pobytů studentů
mimoškolních aktivit
ubytování, stravování 

Po úvodním setkání následuje od 12.00 hodin program na jednotlivých ústavech v budovách Hauerova 4, Masarykova 37 a Bezručovo náměstí 13, kde budou zájemcům poskytnuty konkrétní a podrobnější informace o studijních programech a oborech. Součástí programu jsou rovněž exkurze do specializovaných pracovišť a učeben, přednášky, diskuse.

Mapa:Následuje program na jednotlivých ústavech: konkrétní informace o studijních oborech, exkurze do specializovaných pracovišť a učeben, přednášky (možnost společného přechodu ze sálu na příslušnou budovu Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě). 
12:00 úvodní přivítaní účastníků, Mgr. Hana Komárková, Ph.D., Masarykova 37, nové sídlo fakulty.