Výstava vedoucího Institutu tvůrčí fotografie Vladimíra Birguse v Paříži

  • Ondřej Durczak
  • 02.12.2019
Na začátku listopadu 2019 byla v Českém centru v Paříži zahájena výstava vedoucího ITF Vladimíra Birguse Tak mnoho, tak málo

Zahájení výstavy


VIDEO Z VÝSTAVY


 V československé dokumentární fotografii 70. a 80. let mi¬nulého století se objevila řada fotografů, kteří se odkláněli od oficiálního pojetí živé fotografie i programově určených témat. Mnozí z nich fotografovali pouze příležitostně, přes¬to se jejich snímky staly ikonami naší poválečné dokumen¬tární fotografie. Ve výčtu autorů lze připomenout například Viktora Koláře, Jiřího Hankeho, Gustava Aulehlu, Jindřicha Štreita, Ivo Loose, Danu Kyndrovou, Jaroslava Kučeru, Karla Cudlína, Lubomíra Kotka a další.

Vladimír Birgus začal soustředěně fotografovat něko¬lik let po tom, co liberálně směřující šedesátá léta vystřídala sterilní normalizace. Jako historik, teoretik a kurátor využí¬val pracovních cest při organizování zahraničních výstav, aby rozšiřoval svou volnou tvorbu. Stejně kvalitní záběry, jaké pořizoval u nás, vznikaly také za hranicemi, v zemích východního bloku. Teprve před několika lety snímky vysta¬vil v projektu nazvaném Tak mnoho, tak málo.

Jakkoliv byla situace komunistického Českosloven¬ska tíživá, dokázal z ní Birgus vytěžit silné osobní obrazy implikující mnoho motivů i diváckých interpretací. Vytvářel skvělou komparaci mezi každodenností a individualitou fotografovaného místa a zároveň jej zobecňoval do více¬významových zkratek ilustrujících komunistický režim. Rudým hvězdám vyčleňoval v obraze sice velký prostor, ale jejich vyznění je díky monumentalitě nečekané. Autor je mění na groteskní motivy dokládající kontrast mezi jásavý¬mi hesly a smutnou realitou nebo je využívá při ukazování lidí, kteří se komunistických oslav zúčastňovali ze strachu, aby nepřišli o zaměstnání nebo aby se jejich děti dostaly na střední a vysoké školy. Birgus sledoval celosvětové dění ve fotografii a nepochybně na sebe nechával přenášet vlivy a vizuální prostředky západních fotografů. Projevilo se to u něj mimo jiné experimentálními pohledy. Například zdánlivě chaotické scény náhodných setkání s pouličním davem jsou ve skutečnosti dokonale rytmizované kompo¬zice, které bychom jinak neposkládali ani při důkladném aranžování každé postavy. Z masy lidí dokázal fotograf izolovat tu nejpoutavější tvář. Davové a živé fotografie s mnoha postavami pak v celém cyklu prokládal klidnými záběry nalezených zátiší nebo městských krajin. Záměrně vyhledával nereprezentativní, prázdná místa, která v něm evokovala tehdejší melancholii.

V posledních letech prezentoval Vladimír Birgus svůj fotografický projekt Tak mnoho, tak málo osamostatněný od jeho pozdější barevné dokumentární tvorby v několika zahraničních galeriích (např. Bratislava, Poznań). Série výstav však svým rozsahem vyvrcholila nejrozsáhlejší expozicí v galerii v Domě U Černé Matky Boží Umě¬leckoprůmyslového muzea v Praze zahájená 8. října 2019. Výstava v Českém centru v Paříži (v rámci doprovodného programu Paris Photo), uzavírá v letošním roce připomínku k letošnímu jubileu 30 let od sametové revoluce. Expozice Tak mnoho, tak málo příznačně ilustruje rozpor mezi falešně prezentovanou optimistickou různorodostí v náplni socialistického života na straně jedné a reálnou nesvobodou na straně druhé.
Ondřej Durczak, kurátor výstavy

Vladimír Birgus (1954)
• vedoucí a profesor Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
• autor a spoluautor řady odborných knih a uměleckých monografií, textů a příspěvků u nás i v zahraničí
• držitel desítek domácích i mezinárodních cen v oblasti tvůrčí fotografie i odborné práce
• autor stovek samostatných i společných výstav, kurátor mnoha tuzemských i zahraničních expozic.
• www.birgus.com.