Program Týdne vědy a techniky v opavské Galerii Breda

  • Peter Mlích
  • 12.11.2019
.

Program Týdne vědy a techniky v opavské Galerii Breda

V rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR, který probíhá právě v těchto dnech, se část

programu koná mimo jiné také v Galerii Breda.

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 od 16.00 hodin můžete navštívit přednášku doc. RNDr. Jiřího Kováře, Ph.D. z Ústavu fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) v Opavě nazvanou Vesmírná odysea raného novověku - „A přece se točí!“, a nakonec vše kolem gravitace.

Anotace: Počátek raného novověku je spojován s rozvojem dálkové mořeplavby a zámořskými objevy. Může být ale dobrým tématem k zamyšlení, zda nebyly tehdy dobrodružnějšími, nebezpečnějšími a nakonec i mnohem podstatnějšími „objevné plavby“ k břehům přírodních zákonitostí. Raný novověk je charakteristický svými zásadními astronomickými objevy, novým pohledem na vesmír, vznikem a rozvojem fyziky, kdy mezi pomyslnými lodivody vévodili M. Koperník, T. Brahe, J. Kepler, G. Galilei a I. Newton, a na něž později navázaly další významné osobnosti, jako například A. Einstein. Cílem přednášky je populárně naučnou formou zrekapitulovat tyto podstatné milníky historie lidského poznávání astronomie a fyziky.

 

V pátek 15. 11. 2019 od 9.30 hodin se v Galerii Breda koná cyklus volně propojených popularizačních pozvánek do světa literární vědy a vzrušujícího hledání podob naší minulosti Samet v literatuře.

První příspěvek se bude věnovat Bohumilu Hrabalovi (Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.) . Druhý (Mgr. Oskar Mainx, Ph.D.) zase ukáže, jak revoltující povaha básnické osobnosti, v toto případě I. M. M. Jirouse, zůstane buřičskou v jakémkoliv ne/lidském řádu. Třetí vstup (Mgr. Stanislava Schuppler, Ph.D.) nás pozve do tajuplného světa autora-samouka Ivana Landsmanna.

 

Týden vědy a techniky se koná i na jiných pracovištích FPF v Opavě: ve fakultních budovách na Bezručově náměstí 13, Hradecké 17, Masarykové 37 aj. Podrobný program naleznete zde: http://bit.ly/TydenvedyvOpave 

Připomeňme, že týden vědy a techniky je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Vstup na všechny akce bude tradičně zdarma.

 

TEXT sestavila: Zuzana Urbánková/Centrum multimediální tvorby

Přílohy: