Ústav informatiky vyslal magisterské studenty na mezinárodní konferenci

  • Lenka Čápová
  • 08.11.2019
Opava, Bratislava – Bc. Veronika Kociánová a Bc. Vojtěch Svačina, studenti oboru Informační a knihovnická studia na Ústavu informatiky FPF SU v Opavě, vyjeli v doprovodu svých pedagogů již na magisterském studiu na svou první mezinárodní konferenci. Ta se konala ve dnech 21. a 22. října v Univerzitní knižnici v Bratislavě.
Foto 1: Téměř všichni účastníci konference z Ústavu informatiky FPF SU v Opavě, zleva Mgr. Anna Novotná, Ph.D., Mgr. Kamil Matula a Bc. Vojtěch Svačina. (foto Anna Novotná)

Předposlední říjnový týden hostila Univerzitná knižnica v Bratislave mezinárodní konferenci Information Interactions 2019, kterou se svým týmem zorganizovala prof. Jela Steinerová z Katedry knižničnej a informačnej vedy FF Univerzity Komenského v Bratislave, i při příležitosti 100 let od založení knihovny. Konference se nesla v duchu hlavního tématu – výhody a nevýhody informační společnosti, „temná strana“ informací.

Konference se pod dohledem svých pedagogů zúčastnili také studenti Ústavu informatiky FPF SU v Opavě v magisterském navazujícím studiu, Bc. Veronika Kociánová a Bc. Vojtěch Svačina s tématy Social media as a tool for marketing of books and readearship, a Social media as an information source. Také Mgr. Anna Novotná, Ph.D. s Mgr. Kamilem Matulou se účastnili konference aktivně se společným příspěvkem Interaction as a source of information for managerial decisions. Všechny tři příspěvky vedly k velmi zajímavým otázkám a byly i předmětem závěrečných diskusí.

Pro studenty to bylo první vystoupení na mezinárodní konferenci, na které se velmi dobře připravili. Proto můžeme věřit, že se nám v budoucnu podaří aktivizovat ještě více studentů, kteří se již ve svém magisterském studiu zapojí do projektů nebo budou pracovat na zajímavých tématech, s kterými nás budou reprezentovat na podobných akcích.