Institut tvůrčí fotografie představil na Interphoto 2019 dvě výstavy

  • Ondřej Durczak
  • 10.10.2019
Institut tvůrčí fotografie představil na mezinárodním fotografickém festivalu Interphoto 2019 v Bialystoku dvě výstavy - Made in Opava 2 a Mistři české avantgardní fotografie

Dne 27.09.2019 v 16 hodin byla zahájena výstava polských studentů ITF Made in Opava 2 v Galerii Sleńdzińskich, ul. Ludwika Waryńskiego 24a v Bialystoku. Kurátory výstavy byli Vladimír Birgus, Michał Szalast, Václav Podestát a Ondřej Durczak.

Autoři zastoupení v expozici: Jan Brykczyński, Arkadiusz Gola, Krzysztof Gołuch, Katarzyna Hanusz-Oleksy, Kaja Rata, Tomasz Jodłowski, Mateusz Kowalik, Agnieszka Ostrowska, Jerzy Piątek, Aleksandra Zegar, Bartlomiej Krezolek, Krzysztof Racoń, Damian Chrobak, Maciej Jencz, Krzysztof Orlowski, Artur Reszko a další v ozvučené projekci.


Dne 28.09.2019 byla v 18 hodin v Muzeu Podlaskie, Rynek Kościuszki 10 v Bialystoku zahájena výstava Mistři české avantgardní fotografie reprezentovaná díly Františka Drtikola, Jaroslava Rösslera, Eugena Wiškovského a Jaromíra Funkeho. Kurátory expozice byli vedoucí ITF Vladimír Birgus a kurátorka sbírky fotografií v MUO Štěpánka Bieleszová.


Expozice Made in Opava 2 - výstava polských studnetů Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě