Prodloužení termínu podání přihlášek ke studiu

  • Lenka Čápová
  • 04.07.2019
Termín pro podávání přihlášek do II. kola přijímacího řízení pro akad. rok 2019/2020 byl prodloužen do 15. 7. 2019.