Na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě se promovalo

  • Lenka Čápová
  • 27.06.2019
V Kulturním domě Na Rybníčku se ve středu 26. června 2019 konaly bakalářské a magisterské promoce absolventů Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
Pro absolventy, jejich rodinné příslušníky, partnery, přátelé a známé to byly slavnostní okamžiky, jejichž atmosféru zachycují následné fotografie.

TEXT: Zuzana Urbánková/Centrum multimediální tvorby
FOTO: Ondřej Durczak//Centrum multimediální tvorby