Historikové z Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě se podílejí na mezinárodním sympoziu v Trenčíně

  • Peter Mlích
  • 13.06.2019

Mgr. Igor Zmeták, Ph.D. je tak jako i v minulých letech garantem a duší Mezinárodního kulturně – historického semináře OKNO NA HISTORIE 2019, konaného v rámci sympozia ORA ER ARS – SKALKA 2019, zaštítěného tuzemskými i zahraničními historiky, výtvarníky a literárními vědci. Seminář nese letos podtitul RYBA A KLÁŠTER a spoluorganizuje jej Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity (FPF SU) v Opavě v rámci řešení projektu Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a gastronomii, zařazeného do Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (NAKI II). Seminář proběhne v úterý 18. června 2019 v Kongresovém sále v Trenčíně a vystoupí na něm s odbornými příspěvky z Ústavu historických věd FPF SU kromě již zmíněného Igora Zmetáka (Ryba v kultúrno-historickom kontexte) také Irena Korbelářová (Ryba (nejen) v postním stravování vyšších společenských vrstev v předmoderní době).

„Při řešení projektu věnovaného tradici českého rybářství se zaměřujeme zejména na historii, kulinární kulturu a rybí gastronomii,“ uvedla v této souvislosti profesorka Korbelářová. Letošní sympozium je v pořadí jedenácté, historikové se ho účastní již po deváté. Kromě českých a slovenských historiků zde budou rovněž historici z Itálie. „Každý rok máme jiné téma, které souvisí s kláštery a jejich záchranou. Cíl letošního semináře spočívá v upozornění na záchranu benediktinského kláštera Skalka u Trenčína,“ doplnil Igor Zmeták.

Podrobný program semináře najdete v přiloženém plakátu.

TEXT: Zuzana Urbánková/Centrum multimediální tvorby