A jak to dělají v Rakousku?

  • Lenka Čápová
  • 10.06.2019
Opava, Vídeň – Ve Vídni sídlící Národní rakouská knihovna je nejen bývalým sídlem vládnoucích rodů (protože sídlí v Hofburgu), je ale zároveň místem, kde se ke knihovnické práci využívá nejnovější technika. Což byl jeden z důvodů, proč se naši studenti vydali tuto organizaci lépe poznat.
Je to knihovna s fondem 12,5 milionů jednotek (časopisů, knih, novin aj.) a její historie sahá až do 14. století. Její nejnovější budova se vzhledem k historickému okolí nachází pod zemí, a to pod částí paláce Hofburg. Rozsáhlý komplex Hofburgu je rozdělen na části, které slouží jako historické exhibice, španělská dvorní jízdárna, muzea umění a přírodních věd a mnoho jiných, kromě jiného patří jedna část také knihovně. V její nadzemní části se nachází hlavně prostory přístupné čtenářům, pod zemí jsou pak čtyři patra skladů, přístupná pouze knihovníkům. Jedná se o knihovnu, která svým umístěním a fondem poskytuje ideální podmínky ke studiu historie, lingvistiky a genderových studií, díky vzdálenému přístupu ale nezapomíná také na přírodní a jiné vědy.

Studenti Ústavu informatiky se vydali na svou cestu 16. května 2019 po šesté hodině ráno. Na Vídeňské hlavní nádraží pak dorazily několik minut před desátou. Ačkoli bylo v tento květnový den poměrně chladno, vydali se na svou cestu k hlavnímu sídlu rakouského prezidenta a zároveň k dočasnému hlavnímu sídlu rakouské vlády. 

V knihovně kromě známých technik, používají také speciální systém pro rozvoz dokumentů po jednotlivých patrech a provozech. Celý prostor nahoře i v podzemí je vybaven kolejnicemi, po kterých putují vozíky nesoucí dokumenty. Díky závěsnému úchytu je možné, aby vozíky putovaly po kolejnicích také vertikálně, a díky speciálním značkám vždy dorazí tam, kam mají.

Kromě technických zázraků se však tato knihovna, podobně jako mnohé jiné, potýká s nedostatkem místa, organizačními změnami, historickými a nevyhovujícími prostory a tak dále. Po úspěšné exkurzi se studenti kvůli horšímu vlakovému spojení do Opavy vrátili v pozdních nočních hodinách. Pro tento semestr už exkurzování sice skončilo, ale všichni se již jistě těší na další semestry, kdy najdou další možností propojení studia s praxí, a především objeví nová, zajímavá místa.

Text: Kolektiv studentů ÚI