Analýzy, hry a doktorandský workshop

  • Lenka Čápová
  • 10.06.2019
Opava – V pondělí 3. června se na Ústavu informatiky uskutečnila již tradiční akce, která probíhá jednou za semestr, Doktorandský workshop. Tento workshop byl ale výjimečný, jelikož byl zahájen přednáškou zahraničního hosta, Mariána Hosťoveckého, na téma Návrh a vývoj vzdělávacích hier a overovanie ich kognitívnej účinnosti.
Dr. Marián Hosťovecký k nám zavítal z Univerzity Cyrila a Metóda v Trname, konkrétně z katedry Aplikované informatiky. Představil nám rozsáhlý projekt srovnání vědomostí žáků a studentů základních a středních škol v pohraničních krajích České a Slovenské republiky. Na základě alarmujících výsledků se však rozhodl vzdělanost žáků a studentů podpořit, a to vytvářením a analyzováním účinku vzdělávacích her.

Představil nám, jak v současné době pracuje se studenty na univerzitě při vývoji vzdělávacích her, kde klade důraz na tvorbu správného týmu a postup jednotlivých projektů ke zdařilým výsledkům. Studenti se tak seznámí s různými herními enginy, a také se vším podstatným k tvorbě počítačových her – od základního programování, přes grafiku, ale také tvorbu scénářů, designu, hudbu až po marketing. Na hrách pak specifickými metodami a se zapojením EEG čepky měří, která mozková centra se při hraní her aktivují, a také zkoumá, jaký vliv má hraní takové vzdělávací hry na hráče.

Hodinu času jsme věnovali vyzkoušení si některých prototypů her, na kterých kolega se svými studenty pracoval. Jedná se o velmi zajímavé počiny, které by měly zlepšit dovednosti v matematice, zeměpise, ale např. také zvýšit povědomí o poskytování první pomoci.

Byl to takový pěkný úvod do následující části, kterou vyplnili doktorandi Ústavu informatiky se svými, neméně zajímavými tématy souvisejícími s jejich disertačními projekty. Představili celkem čtyři studenti doktorského studia… Ing. Josef Botlík hovořil o identifikaci infrastruktury geograficky divergentních objektů, Dipl. Ing. Pavel Fréhar pak o aplikaci AOA (Agent Orchestrátor Architektura) v prediktivní diagnostice z dnes velmi populární oblasti internetu věcí. U podobného zaměření zůstal také Mgr. Ondřej Mazurek s predikcí opotřebení prostřednictvím IoT (Internet of Things – internet věcí) systému. Jako poslední nám o chování vlků a zejména o algoritmech inspirovaných přírodou – v tomto případě o smečkových algoritmech – přednášel Mgr. Daniel Valenta.

Všichni studenti předvedli excelentní výkon, někteří své poznatky již zužitkovali také na odborných konferencích, a nyní směřují dál ke splnění dalších povinností, které si pro letošní rok naplánovali… Poděkování patří samozřejmě Mariánovi Hosťovskému, nejen za jeho úžasnou přednášku, ale také výměnu informací a zkušeností. Těšíme se další spolupráci.

Text: Ústav informatiky – Kamil Matula