Na Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě přijeli studenti z vítkovského gymnázia

  • Lenka Čápová
  • 17.05.2019
Šestadvacet studentek a studentů Základní školy a gymnázia Vítkov si ve čtvrtek 16. května 2019 dopoledne přijelo prohlédnout fakultní budovu Masarykova 37 a její pracoviště. Sextáni a septimáni si nejdříve za výkladu Mgr. Hany Komárkové, Ph.D. z Ústavu historických věd prošli budovu a zahradu. Současně vyplňovali křížovku, kterou jim přednášející k tématu připravila. Z těch, kteří měli tajenku správně, byl nakonec vylosován vítěz, kterého Hana Komárková odměnila dárkem.

Dopoledne pokračovalo programem na Ústavu bohemistiky a knihovnictví. Náplň a aktivity jednotlivých oddělení studentům prostřednictvím krátkých filmů, prezentací i minipřednášek představili Mgr. Monika Horsáková, Mgr.  Jakub Chrobák,  Ph.D.,  PhDr.  Libuše Foberová,  Ph.D., a jedna ze studentek kulturní dramaturgie.
Návštěvníky svým výkladem a ukázkami nalezených předmětů zaujal rovněž 

Mgr. Petr Rataj z Ústavu archeologie. Exkurze gymnazistů byla zakončena v prostorách Ústavu cizích jazyků, kde naslouchali výkladu Mgr. Jany Nálepové,  Ph.D., Mgr. Marie Machničové a studentky Eva Gladkovové, jejíž nadšení a zaujetí pro cizí jazyky bylo skutečně nakažlivé. 

„Bylo to velmi pěkné dopoledne, pro které bych měla ještě větší superlativa,“ uvedla s úsměvem pedagožka PhDr. Marie Mikulíková, která spolu se svou kolegyní Mgr. Pavlou Hümerovou své studenty doprovázela. 

Akci připravilo Centrum multimediální tvorby ve spolupráci s vedoucími výše jmenovaných ústavů FPF. 

TEXT: Zuzana Urbánková/Centrum multimediální tvorby
FOTO: Ondřej Durczak/ Centrum multimediální tvorby