Odborníci z tuzemska, Slovenska a Polska jednali o cestovním ruchu jako faktoru regionálního rozvoje

  • Lenka Čápová
  • 12.04.2019
Osmého ročníku Mezinárodní vědecké konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu se ve čtvrtek 11. dubna 2019 v areálu Hradecké ulice Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) v Opavě zúčastnilo zhruba pětapadesát účastníků z tuzemska, Slovenska a Polska. Zabývali se tématikou Cestovního ruchu jako faktoru regionálního rozvoje.
Konferenci zahájil doc. RNDr. Pavol Plesník, Ph.D. z Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu  FPF v Opavě, za vedení fakulty účastníky přivítala proděkanka pro vědu a zahraniční styky doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. , která poděkovala organizátorům konference a všem účastníkům popřála hodně úspěchů. V úvodní části konference vystoupil senátor za Opavsko, předseda Sdružení obcí Hlučínska a starosta Bolatic Mgr. Herbert Pavera. “Jsem nadšen, že se tu sešli odborníci, kteří se budou tématu turismu věnovat. Náš region má spoustu zajímavých míst, jediné, co nám chybí, jsou odpovídající ubytovací kapacity, a to by například mohla vaše konference změnit,” uvedl k přítomným senátor. Hlučínsko, jeho pohnutou historii a současnost pak účastníkům přiblížil prostřednictvím fotografické prezentace.
Konference odpoledne pokračovala jednáním v sekcích, zakončena byla večerním programem v Gastrocentru.

TEXT: Zuzana Urbánková/Centrum multimediální tvorby
FOTO: Ondřej Durczak/ Centrum multimediální tvorby