Archeologové pořádali přednášku na téma možného využití Jungova učení

  • Lenka Čápová
  • 15.03.2019
V přátelské a neformální atmosféře probíhala ve středu 13. března 2019 na Ústavu archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity (SU) v Opavě veřejná přednáška Jana Hamaly na téma: Příklad využití analytické psychologie C. G. Junga pro interpretaci historických kulturních fenoménů (na archeotypu koně).
Jan Hamala je bývalý student Slezské univerzity, který nyní pracuje jako sociální pracovník, terapeut a frekventant dlouhodobého výcviku v psychoanalytické psychoterapii. 

Cílem přednášky bylo seznámit posluchače se základními pojmy analytické psychologie C. G. Junga a jeho následovníků, přičemž důraz byl kladen na možnosti využití těchto principů pro interpretaci kulturních fenoménů, např. pohádek, mýtů a tvorbu kulturních analogií. Byly vysvětleny termíny jungovské psychoanalýzy, jako je archetyp, animus, anima, amplifikace, stín, kolektivní nevědomí a další. Uvedená terminologie byla průběžně demonstrována na archetypu koně, který je díky své rozšířenosti a výrazné symboličnosti pro tyto účely zvlášť vhodný. 
Akci pořádal Archeologický klub studentů SU.

TEXT upravila: Zuzana Urbánková/Centrum multimediální tvorby
FOTO: Jiří Dobrý//Centrum multimediální tvorby