Děkanka Irena Korbelářová předala jmenovací dekrety svým spolupracovníkům

  • Lenka Čápová
  • 12.03.2019
Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., předala v pondělí 11. března 2019 jmenovací dekrety svým nejbližším spolupracovníkům ve vedení fakulty.
Jsou jimi: 


Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D., proděkanka pro studijní záležitosti a organizaci,  


doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D., proděkanka  pro vědu a zahraniční styky,