Výstava studentů ITF Daleko / Blízko v Bratislavě

  • Ondřej Durczak
  • 12.03.2019
Ve středu 6. března 2019 byla v Bratislavském Středoevropském domě fotografie zahájena výstava šesti autorů – studentů Institutu tvůrčí fotografie uspořádaná kurátorem a vedoucím ITF Vladimírem Birgusem

Výstava mladých slovenských, českých a polských studentů  Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě ukazuje v rozličných podobách dokumentární a portrétní tvorby různé aspekty života ve vzdálených zemích. Zahrnuje soubor Černé slzy o přistěhovalcích z bangladéšského venkova v Dháce od Hany Connor a Filipa Jandourka (CZ), cyklus o těžkém životě albínů v Tanzánii od Michala Szalasta (PL), fotografie se současné Arménie od Oldřicha Malachty (CZ), subjektivní dokumenty z New Yorku od Petera Korčeka (SK) a ukázky souboru o postupující globalizaci současné Číny, na němž pracuje Robert Barca (SK). Přes geografickou vzdálenost i společenské, kulturní náboženské rozdíly nejsou elementární životní hodnoty v nich tak vzdálené.

         Expozice navazuje na mnohé předchozí výstavy, které Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity uspořádal buď přímo ve Středoevropském domě fotografie v Bratislavě nebo na bratislavském Měsíci fotografie. Řada z nich představila současné i bývalé studenty, kteří dnes patří k výrazným osobnostem slovenské fotografie, jakými jsou třeba Andrej Balco, Anton Baša, Ester Havlik Erdélyová, Jana Grznáriková, Ivan Horváth, Milan Illík, Lena Jakubčáková, Karolína Kedrová, Dušan Kochol, Dávid Koronczi, Maroš Krivý, Zuzana a Daniel Laurincovi, Lea Lovišková, Agáta Marzecová, Lucia Nimcová, Pavol Orvan, Pavel Maria Smejkal, Viktor Szemzö, Branislav Štěpánek, Štefan Štrauch, Laura Witteková a další. Ve spolupráci s Nadací FOTOFO a Středoevropským domem fotografie se také podařilo vydat několik teoretických závěrečných prací z ITF, které představují významné obohacení slovenské historiografie fotografie (například Elena Lichá – Zábranská: Ĺuba Lauffová, Michal Matoušek: Časopis IMAGO nebo Branislav Štěpánek: Stredoeurópsky dom fotografie v Bratislave).