1. kolo přijímacího řízení

  • Lenka Čápová
  • 08.03.2019
Termín pro podání přihlášek do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, oborů byl prodloužen do 31. 3. 2019