Konzultace pro uchazeče o studium na ITF FPF SU v Opavě 12. 1. 2019

  • Lenka Čápová
  • 02.01.2019
Institut tvůrčí fotografie připravil tradiční lednovou konzultaci pro zájemce o bakalářské kombinované studium Tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.
Přijímací zkouška na kombinované studium oboru tvůrčí fotografie bakalářského stupně proběhne dvoukolově. (První kolo: talentová zkouška bez osobní přítomnosti uchazečů, druhé kolo: písemné testy z dějin fotografie a výtvarného umění, všeobecného přehledu a techniky fotografie a ústní pohovory). Dosavadní výsledky přijímacích talentových zkoušek ukazují na skutečnost, že celá řada uchazečů u nich neuspěje výběrem nevhodným nebo nevyváženým výběrem souboru fotografií, které předkládá zkušební komisi (viz informace o studiu). Z těchto důvodů, jako odbornou praktickou pomoc zájemcům o studium, realizujeme tuto konzultaci, kterou povedou pedagogové INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Konzultace se uskuteční v sobotu 12. 1. 2019 od 9.00 hodin (prezence účastníků od 8.00 hodin) v budově Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, Bezručovo nám. 14, Opava.

Během konzultace budou zájemci seznámeni s organizací studia oboru Tvůrčí fotografie i vlastních přijímacích zkoušek, zaměřením písemných testů, doporučenou literaturou (některá skripta, sylaby a odborné publikace si budou moci na místě zakoupit) a budou si moci prohlédnout výstavu Mezičas – ITF SU – klauzurní a diplomové práce 2018 v Domě umění v Opavě. Hlavní částí však budou individuální konzultace s pedagogy ITF, kterými jsou prof. PhDr. Vladimír Birgus, prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c., doc. MgA. Pavel Mára, doc. Mgr. Václav Podestát, doc. MgA. Mgr. Tomáš Pospěch, Ph.D., MgA. Karel Poneš, MgA. Dita Pepe, doc. Mgr. Josef Moucha, doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D, Mgr. Jan J. Dvořák, Ph.D., MgA. Mgr. Ondřej Durczak, Mgr. Michał Szalast, MgA. Peter Korček. Počet míst u jednotlivých pedagogů je omezen, každý zájemce může konzultovat se dvěma z nich. Pedagogové s uchazeči konzultují soubory s cílem sestavit kvalitní, vyváženou kolekci fotografií pro přijímací talentové zkoušky. Doporučujeme zájemcům přivézt větší počet (cca 20–30, rozhodně ne více) vlastních fotografií pro volný výstavní soubor (pokud možno tematicky i stylově sjednocených), nejlépe ve formátech 18×24 cm – 30×40 cm, dále fotografickou ilustraci (odevzdává se maximálně 5 kusů) a stylizovaný autoportrét.

Zájemci o tuto konzultaci se přihlásí do 11. 1. 2019 pomocí přihlašovacího formuláře na webu itf.cz (v levém sloupci Přihláška na konzultační den pro zájemce o studium 2019/2020).

Bližší informace je možno získat na telefonu +420 603 199 530 a emailu Ondrej.Durczak@seznam.cz – Ondřej Durczak. Ukončení konzultace bude v cca 17 hodin. Sledujte webové stránky www.itf.cz.