Zasedání Akademické obce FPF v Opavě 2024

  • Kamila Návratová
  • 18.06.2024
V posluchárně fakultní budovy na Hradecké ulici v Opavě se v pondělí 17. července 2024 konalo, jako již tradičně, zasedání Akademické obce Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Akademičtí pracovníci, studenti i hosté z řad neakademických pracovníků byli seznámeni s činností fakulty za období od června 2023 do června 2024.
Přítomné přivítal a zprávou o činnosti obou komor akademického senátu fakulty zahájil zasedání Mgr. David Radek, Ph.D., předseda Akademického senátu SU FPF.
Následovala zpráva o činnosti fakulty, kterou přednesla děkanka prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Řeč byla mj. o financování fakulty, o vědeckých a tvůrčích aktivitách pedagogů i studentů, o úspěšně ukončených akreditačních řízeních nebo o službě společnosti, tedy o třetí roli univerzity a fakulty.
Závěrečná část patřila vystoupení rektora Slezské univerzity v Opavě doc. Mgr. Tomáše Gongola, Ph.D., který ve své prezentaci zhodnotil naplňování volebního programu v prvním roce svého funkčního období, představil projekty, do nichž je univerzita zapojena, i plány do budoucna. 
Zpráva o činnosti akademického senátu fakulty i zpráva o činnosti fakulty byly členy akademické obce fakulty schváleny.