Setkání s docentem Ladislavem Soldánem

  • Lenka Čápová
  • 06.12.2018
Doc. PhDr. Ladislav Soldán, CSc., byl ve středu 5.prosince 2018 hlavním protagonistou setkání, které připravil Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF v Opavě. Setkání, z něhož jsme připravili fotoreportáž, se uskutečnilo u příležitosti jeho životního jubilea.
Ladislav Soldán je literární historik, kritik a básník a překladatel. Jako vysokoškolský pedagog působil na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě od roku 1991, nejprve jako externista Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF, od roku 1994 jako kmenový pedagog; nejdříve souběžně s prací v Ústavu pro českou literaturu AVČR (kde byl zaměstnán již od roku 1977), po habilitaci již pouze v Opavě, a to až do roku 2013. 


TEXT: Zuzana Urbánková/Centrum multimediální tvorby
FOTO: Jiří Dobrý