Pod školním hřištěm v Opavě našli archeologové mincovní poklad

  • Kamila Návratová
  • 16.05.2024
Při archeologickém výzkumu byl Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě, v prostoru školního hřiště na ulici Praskova v Opavě, nalezený výjimečný soubor, který zahrnoval nejen středověké zlaté a stříbrné mince, ale také důležité doklady o středověkém osídlení regionu.
Výzkumníci na místě objevili 30 zlatých a 72 stříbrných mincí, pokrytých částečně zeminou a korozními produkty, některé stříbrné mince byly slepeny do svazků o několika kusech. Jedná se tedy o nejvýznamnější mincový nález z Moravskoslezského kraje. „Na základě datace nejmladší složky nálezu reprezentované pražskými groši krále Vladislava II. Jagellonského lze konstatovat, že byl depot uložen do země po roce 1479. Obsahuje 30 zlatých uherských dukátů, 63 pražských a 9 míšeňských grošů. Představuje důležitou sondu do struktury zlatého a stříbrného mincovnictví koncem 15. století. Jedná se také o pozoruhodný hmotný pramen k vývoji tehdejších hospodářských a politických dějin,“ říká o nálezu proděkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Ilona Matejko-Peterka. Jeho tržní hodnota se pohybuje kolem 1 200 000 korun a kulturněhistorická hodnota představuje zhruba trojnásobek této částky.

Výzkum byl provedený v severní části bývalého předhradí hradu opavských vévodů později přestavěného na zámek, a kromě mincovního pokladu přinesl i další poznatky o středověkém osídlení tohoto místa. Ředitel ostravského odborného pracoviště Národního památkového ústavu Michal Zezula upřesnil, že výzkum odhalil také doklady o osídlení před založením města na přelomu 12. a 13. století a v jeho raných počátcích v 1. polovině 13. století. 

Nalezené mince si můžete prohlédnout v prostorách Galerie Eisler v Obecním domě v Opavě od čtvrtka 16. do neděle 19. května 2024, vždy v čase od 10 do 18 hodin. Poté budou uloženy v ostravském archeologickém depozitáři.  

Foto: 

Detail nalezené stříbrné mince před konzervací

NPÚ, Martin Kahoun, 2023

Průběh konzervace nalezené stříbrné mince

NPÚ, Martin Kahoun, 2023

Záběr výzkumu v areálu školního hřiště na ulici Praskova z dronu

NPÚ, Jindřich Hlas, 2024

Soubor zlatých a stříbrných mincí po konzervaci, nález v originální torzálně dochované keramické nádobě

NPÚ, Roman Polášek, 2024

Nalezený soubor zlatých a stříbrných mincí

NPÚ, Roman Polášek, 2024