Fyzik Arman Tursunov převzal Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy

  • Lenka Čápová
  • 29.11.2018
Mgr. Arman Tursunov, Ph.D. z Ústavu fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě zaznamenal obrovský úspěch. V úterý 27. listopadu 2018 převzal Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2018. Stalo se tak v reprezentačních prostorách pražského Valdštejnského paláce, kde se tyto ceny udělovaly v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za tento rok. Ocenění z rukou ministra školství Roberta Plagy a náměstka pro vysoké školství, vědu a výzkum Pavla Dolečka převzalo spolu s Armanem Tursunovem celkem 17 laureátů v různých kategoriích.
O tom, kdo cenu obdrží, rozhodovala speciální komise. Její členové Armana Tursunova ocenili za výzkum vysokoenergetické astrofyziky, obecné teorie relativity a jeho úspěšné zapojení do projektů základního výzkumu Grantové agentury ČR a Centra Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku. 

Mladý, nadějný fyzik z Uzbekistánu letos úspěšně obhájil svou disertační práci týkající se astrofyzikálních procesů v poli černých děr. Vedoucím jeho práce byl profesor Zdeněk Stuchlík.  

“Je to velký úspěch doktora Tursunova, dělá dobré jméno celé fakultě i Slezské univezitě. Blahopřeji mu,” uvedl profesor Stuchlík.
Bližší informace včetně fotografií naleznete na:  

TEXT: Zuzana Urbánková/Centrum multimediální tvorby
FOTO: MŠMT