„Krnovsko“

  • Kamila Návratová
  • 09.11.2023
Právě vyšla nová kolektivní monografie ze série Opavská historická sympozia!
V září loňského roku se na Ústavu historických věd konalo v pořadí už třetí opavské historické sympozium s mezinárodní účastí. Badatelé z Česka a Polska se tentokrát věnovali dějinám Krnovska a zkoumání fenoménu regionální identity od středověku do moderní doby. Podobně jako v případě předchozích dvou ročníků opavských sympozií se i letos dočkaly příspěvky přednesené na setkání svého knižního vydání ve formě kolektivní monografie. Na začátku listopadu tak spatřila světlo světa práce s názvem Krnovsko. Proměny regionálních identit od středověku po současnost, jejíž vydání bylo umožněno i díky podpoře města Krnova. 

A o čem si můžete přečíst? O nejnovějších výzkumech gotického kláštera minoritů v Krnově (D. Prix, P. Kaniová, J. Kolář), opavsko-ratibořských Přemyslovcích (J. Sperka), funerální kultuře slezských elit na příkladu Jana Jiřího Krnovského (I. Korbelářová), barokní podobě města Krnova (O. Haničák) nebo o zapojení obyvatel města do struktur nacistického režimu (B. Dorko). Přestože většina příspěvků je zaměřena na město Krnov a jeho obyvatele, najdeme mezi nimi i komparativní sondu věnovanou nedalekému Opolsku (M. Woźny). Pozornosti kolektivu autorů se těšily především známé i méně známé písemné prameny různorodého charakteru (M. Starý, M. Holá, R. Žáček, A. Michl-Bernard), ale prostor byl věnován i hmotným pramenům – mincím a pamětním medailím (I. Matejko-Peterka). 

Publikace je neprodejná, ale ve formě PDF si ji můžete stáhnout na stránkách Výzkumného centra pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy

Tištěná publikace byla vydána s podporou města Krnova. 

Komárková, Hana – Petr Kozák (edd.): Krnovsko. Proměny regionálních identit od středověku po současnost. Slezská univerzita v Opavě: Opava 2023. ISBN 978-80-7510-564-6 (print), ISBN 978-80-7510-565-3 (online).

Text: Hana Komárková