FPF se poprvé zapojí do Týdne humanitních věd

  • Kamila Návratová
  • 08.11.2023
Připojte se k nám a během Týdne humanitních věd objevte nejnovější poznatky z oblasti humanitních a společenskovědních disciplín. Tato popularizačně-vzdělávací akce se koná na všech 11 filozofických a humanitních fakultách sdružených v Asociaci děkanů filozofických fakult po celé České republice od 13. do 17. listopadu 2023. Letošní téma, Blízko baroka, se odráží i v programu naší fakulty, která vám nabídne přednášky o digitálních nástrojích ke zpestření výuky, besedy o poezii nebo dramatický workshop.
Baroko, kromě jiného, dalo světu i specifický způsob zbožnosti. Lidé si hmatatelně uvědomovali svoji nicotnost a marnost, a proto se upínali k pokornému přijetí řádu světa jako výsledku zázraku Božího stvoření, a zároveň nervně prožívali svoji bezvýznamnost. V takovém duchu lze číst i Magorovy verše. Chcete-li se o této době i poezii dozvědět více, tak byste neměli zmeškat besedu Jakuba Chrobáka Barokní zbožnost a poezie Ivana Martina Jirouse, která se uskuteční ve středu 15. listopadu od 15:00 hodin. Tentýž den vás zveme také na přednášku Magdalény Lapúnikové o nadčasových pedagogických metodách Jana Amose Komenského, jež jsou dodnes používány v lingvodidaktice. Zároveň si ukážeme, jak se některé z digitálních nástrojů ke zpestření učení využívají dnešní době, například při lekcích češtiny pro cizince. Schola ludus dnes: digitální nástroje ve výuce češtiny pro cizince začne v 16:30 hodin. Oba body programu se uskuteční v místnosti M123 ve fakultní budově na Masarykově třídě 37 v Opavě. 
Ve čtvrtek 16. listopadu se s Hasanem Zahirovićem pokusíme o dramatizaci a scénickou interpretaci textu Jana Amose Komenského a její následné jevištní ztvárnění. Workshop Lidé jsou opičky, které se napodobují aneb Ať žije Komenský začne v 16:30 v divadelním sále fakultní budovy na adrese Hauerova 4 v Opavě.