Vzhůru do dolů! Nová kniha Ondřeje Durczaka připomíná těžbu černého uhlí na Ostravsku

  • Kamila Návratová
  • 21.09.2023
Fotograf a pedagog z Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Ondřej Durczak, přichází s novou fotografickou publikací nazvanou „Vzhůru do dolů!“ Kniha představuje poutavý pohled na historické mezníky spojené s hlubinnou těžbou v ostravsko-karvinském revíru, prostřednictvím více než 450 fotografií.
Ostravsko-karvinský revír je s těžbou černého uhlí nerozlučně spjat hospodářsky, sociálně, kulturně i historicky. Hornictví bylo vždy klíčovým odvětvím hospodářství naší země a stálo na počátku rozvoje těžkého průmyslu.  

Kniha „Vzhůru do dolů!“ představuje mnohovrstevnatý a pestrý obrazový soubor, nabízející archivní i současné pohledy nejen na důlní závody, ale i do jejich slojí, koksoven, dělnických kolonií a sídlišť, hornických škol, prodejen, rekreačních středisek nebo na slavnosti a svátky či hornická umělecká díla. Fotografie v knize pokrývají období od konce 19. století do konce 20. století a jsou doplněny autorskými snímky z let 2011 až 2023, což umožňuje srovnání minulosti se současností.  
Nová publikace se snaží zachytit atmosféru fascinujícího důlního světa. Může sloužit jako průvodce pro ty, kteří chtějí poznat zachované kulturní a industriální dědictví spojené s hornictvím v tomto regionu, a těm, kteří činné doly pamatují, poslouží jako vzpomínka. 
„Vzhůru do dolů!“ již teď můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích. 

Kniha je realizována s finanční podporou a za spolupráce agentury MSID v rámci programu POHO 2030; statutárního města Ostravy v rámci programu a akce FAJRONT!!!; Státního fondu kultury České republiky; Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě; Nadace Landek Ostrava; státního podniku DIAMO a akciové společnosti OKD.