Libor Martinek vydal novou publikaci o undergroundu a druhé kultuře ve střední Evropě

  • Kamila Návratová
  • 31.05.2023
Doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., z Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě vydal kolektivní monografii Underground a druhá kultura ve střední Evropě – Underground i druha kultura w Europie Środkowej – Underground a druhá kultura ve strednej Európe. Obsahem publikace jsou odborné texty českých, polských a slovenských odborníků na dané téma.
Kolektivní monografie je jedním z výstupů projektu v rámci Česko-polského fóra Ministerstva zahraničních věcí České republiky za rok 2022 a stejnojmenné konference, jež se uskutečnila ve spolupráci s Univerzitou Adama Mickiewicze v Poznani v září roku 2022 na Slezské univerzitě v Opavě.

Svými referáty přispěli literární vědci z řad bohemistů, polonistů, slovakistů, slavistů a dalších odborníků. Publikaci doplnily také hodnotné lektorské posudky dvou významných odborníků doc. Martina Pilaře, jenž je uznávaným odborníkem na underground, a vratislavské slavistky prof. Agnieszky Matusiakové, které poukazují na hledání kulturních a literárních průniků v české, polské a slovenské nezávislé kultuře. 

Součástí publikace jsou také příspěvky akademických pracovníků Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Mgr. Pavla Bergmannová se při výběru tématu nechala inspirovat duchovním patronem konference, osobností básníka Egona Bondyho a zaměřila se na zmapování rozmanitých stop, které zanechal ve filmové tvorbě. Pozornost věnovala i tomu, jak ostatní tvůrci vidí a zachycují jeho osobnost, ať už v rámci undergroundové produkce před rokem 1989, nebo v případě oficiální filmové a televizní tvorby po roce 1989. Ozvěnám a dozvukům filozofického undergroundu, jakožto pokusu o popis Bondyho putování cestou nesubstanční ontologie k posthumanismu a dalším tajemstvím se ve svém referátu věnuje Mgr. Marek Timko, Ph.D. Jedním z dalších témat se stala i poezie Vratislava Brabence, kterou se ve své kapitole zabývá Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. Od poezie neodbočí ani docent Libor Martinek. Ten čtenářům přiblíží poezii zhudebněnou, jež je fenoménem kombinujícím estetiku dvou svébytných uměleckých druhů – literatury a hudby. Řeč je konkrétně o zhudebněné poezii Bohuslava Reynka v undergroundu a v tzv. křesťanském folku. 

Jednotlivé kapitoly nové publikace nejsou pouhým přetiskem referátů z česko-slovenského sympózia, ale svým obsahem, tématem i specifickým zaměřením rozšiřují dosavadní poznatky o českém, slovenském i polském undergroundu a druhé (alternativní) kultuře. Mimo jiné také vytvářejí podrobnější obraz česko-slovensko-polských kulturních a uměleckých vztahů. 

Kniha je reprezentativní ukázkou kvalitní mezinárodní spolupráce národů a jejich intelektuálních elit, vyvolanou potřebou lepšího vzájemného poznání a průniku vědeckých diskursů rovněž ve sféře nezávislé kultury po roce 1948. 

Jedná se o neprodejnou publikaci.