Císařovi náměstci

  • Kamila Návratová
  • 21.03.2023
Slezští zemští prezidenti nejen v dějinách Opavy.

Šestice hostů z řad erudovaných historiků představí kariéry a životní příběhy šestnácti mimořádných mužů, kteří se během osmi desetiletí zapsali nejen do dějin Opavy jakožto sídla zemské vlády, ale také do dějin Rakouského císařství. Proč by nás jejich osudy měly zajímat? Protože Opava by zcela jistě nebyla tím, čím je, bez někdejší existence zemského úřadu reprezentující nevyšší instanci politické správy v zemi. Místodržitelé a prezidenti jakožto přímí podřízení ministra vnitra měli na starost především výkon státní moci na svěřeném teritoriu, v našem případě na území rakouského Slezska. Úřad založený zde v roce 1849 fungoval ještě deset let po vzniku samostatného československého státu. Akce se koná v souvislosti s nedávným vydáním knihy na stejné téma. Protože kniha vyšla v omezeném nákladu, nabízíme několika vylosovaným z řad účastníků akce možnost získat ji zcela zdarma na místě. 

 

Našimi hosty budou: doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě), PhDr. Karel Müller (Zemský archiv v Opavě), Mgr. Jiří Šíl, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě), Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě), Bc. Pavel Solnický (Zemský archiv v Opavě), Mgr. Petr Tesař (Zemský archiv v Opavě)

 

Večerem provází a akci moderuje Mgr. Hana Komárková, Ph.D. ze Slezské univerzity v Opavě. 


Beseda se uskuteční 13. dubna od 17.00 hodin v klubu ART v Opavě.