Povinnosti studentů v souvislosti se SZZk - II (květen/červen 2023) ">