RD-2023-01 - K zápisu předmětů do letního semestru akad. roku 2022/2023 studentů prezenční a kombinované formy studia bakalářských a magisterských studijních programů na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě

  • Peter Mlích
  • 30.01.2023
.