Miroslav Zelinský vydal knihu Fenomén Jože Plečnik

  • Kamila Návratová
  • 25.01.2023
Nová publikace Fenomén Jože Plečnik doc. PhDr. Miroslava Zelinského, CSc. z Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě je v řadě již třetí knihou, vycházející v nakladatelství Grada, ve které se autor věnuje významným architektonickým a designérským iniciativám dvacátého století.
Nová publikace je popularizačně napsaným portrétem jednoho z nejvýznamnějších evropských architektů 20. století, který zanechal velmi silnou stopu v Čechách, konkrétně v Praze. Viditelná je pro každého návštěvníka Pražského hradu a náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech. Slovinec Jože Plečnik působil také ve Vídni, ale především v Lublani, kde měl příležitost realizovat řadu architektonických děl ve městě, které bylo silně poničeno zemětřesením. 

„Jože Plečnik představuje naprosto výjimečnou osobnost, jak svým soukromým životem, tak i architektonickým a designerským myšlením. Fenoménem je pro mě i díky jeho vazbě k T. G. Masarykovi, českým zemím a samozřejmě pedagogickému vlivu. Jože Plečnik zasáhl do vývoje evropské architektury stejně silně jako Adolf Loos, o kterém připravuji další publikaci,“ sdělil Zelinský. 

Kniha je doprovázena aktuálními i dobovými fotografiemi a kresbami architekta a propagátora architektury Davida Vávry.