Opavští Přemyslovci v dějinách a kultuře

  • Kamila Návratová
  • 06.01.2023
„V roce 2021 uplynulo 500 let od smrti opavsko-ratibořského vévody Valentina Hrbatého, a tedy od vymření vedlejší větve královské dynastie Přemyslovců po meči. Zatímco první tři generace vévodů z tohoto rodu jsou velmi dobře známé, ty následující unikají vědeckým studiím a zatím nezaujímají právoplatné místo v širším povědomí. Jejich politický význam sice od druhé poloviny 15. století klesal, řada z nich se ale nadále účastnila politického života v zemích České koruny, zejména ve Slezsku i v rámci církevních struktur i mimo tyto oblasti. Příslušníci těchto posledních generací po sobě zanechali mnoho stop, a to jak v písemných pramenech, tak v oblasti reprezentace moci v podobě hradů, kostelů či náhrobků.“
Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy (1000–1800) Ústavu historických věd FPF SU ve spolupráci s Ústavem historie Slezské univerzity v Katowicích (Instytut Historii Wydziału Humanistycznego, Uniwersytet Śląski w Katowicach) vydalo na konci loňského roku další z řady kolektivních monografií navazujících na pravidelná setkávání v rámci Opavských historických sympózií. Patnáct příspěvků předních českých a polských badatelů (nejen) dějin Slezska se tentokrát zaměřuje na osudy levobočné dynastie českých králů, na tzv. opavské Přemyslovce, od jejichž vymření po meči uplynulo v roce 2021 půl tisíciletí. Podobně jako v případě prvního Opavského historického sympozia věnovaného Opavskému kongresu 1820 a monografie z něj vzešlé se tak i druhé Opavské historické sympozium, které na ÚHV proběhlo (ještě v hybridní formě) v říjnu 2021, dotýkalo významného výročí spjatého s dějinami Slezska i celého středoevropského prostoru. Na vzniku nové publikace se podílela celá řada domácích autorů. Role organizátorů sympozia i editorů se ujali Bogusław Czechowicz a Ilona Matejko-Peterka, kteří rovněž přispěli jako autoři dvou kapitol. Mezi dalšími jmenujme Irenu Korbelářovou, Rudolfa Žáčka a Davida Radka. Čtenáři se do rukou dostanou dále např. texty krakovského historika Jerzyho Rajmana, katovického medievisty a spolu-editora svazku Jerzyho Sperky, pražského právního historika Marka Starého nebo polské historičky Anny Pobóg-Lenartowicz a mnohých dalších. 

Monografie vyšla v nákladu 150 kusů a je neprodejná. Zájemci se s jejím obsahem mohou seznámit v Knihovně SU nebo se případně obrátit na sekretariát ÚHV. 

Vznik publikace byl podpořen v rámci projektu Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400.