Napoleon stále inspirující

  • Lukáš Stavěl
  • 23.11.2022
Pedagog Ústavu historických věd a vedoucí Oddělení muzeologie, památkové péče a kulturního dědictví PhDr. Marian Hochel, Ph.D. má na kontě další napoleonskou monografii. Tentokrát v ní analyzuje struktury (re)prezentace Napoleona a vybraných osobností jeho doby.

Kniha Pamatují Napoleona (I). Struktury umělecké (re)prezentace Napoleona Bonaparta a osobností jeho doby volně navazuje na předchozí tituly Třináctá komnata Napoleonova a Zrcadlo moci. „Tento svazek se zaměřuje i na dopady formování obrazu francouzského generála, prvního konzula a potažmo císaře ve vizuální prezentaci vybraných osobností z řad jeho současníků,“ uvádí historik.

Svazek je pomyslnou divadelní scénou, která v hlavní roli představuje Napoleona Bonaparta a zároveň dává do kontextu důležitost vedlejších postav. Čtenáři se tak mohou skrze umělecká díla seznámit s francouzským maršálem polského původu Józefem Antonim Poniatowskim či klíčovou osobností bitvy u Waterloo Gebhardem Leberechtem Blücherem von Wahlstatt a dalšími.

Východiskem analýzy jsou Hochelovi artefakty uchovávané ve fondech Národního památkového ústavu, které jsou nejen kontextualizovány, ale také komparovány s jejich předlohami a variantami deponovanými ve sbírkách jak u nás, tak v zahraničí. „Napoleonika jako specifický segment movitého kulturního dědictví jsou zde nahlížena jako důležité ikonografické prameny, které poskytují informace stejně cenné jako psané dobové dokumenty. Zachycují totiž nejen obrazotvornost, reálie a umělecké tendence své doby, ale jsou rovněž důležitým pramenem a objektem poznání, který je z metodologického a obsahového hlediska přínosný pro bádání v oblastech dějin mentalit i historické paměti,“ objasňuje doktor Hochel.

Číslovka v názvu knihy napovídá, že materiálu k bádání je skutečně dostatek, těšit se tedy pravděpodobně můžeme na pokračování...

Knihu Pamatují Napoleona (I). Struktury umělecké (re)prezentace Napoleona Bonaparta a osobností jeho doby vydal Národní památkový ústav v roce 2022.

Přečtěte si také rozhovor s autorem, který je dostupný na portále Děláme vědu.