Knihy o pionýrech i fotbalu se představí veřejnosti

  • Lukáš Stavěl
  • 26.09.2022
Chcete si zavzpomínat na dobu pionýru, nebo jste fanoušky fotbalu? V tom případě nesmíte chybět na představení nových knih z produkce Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Publikace vám představí samotní autoři, a to v úterý 5. října 2022 v Návštěvnickém centru Rybí pavilon (Hauerova 2789/4, vnitroblok).

Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. vám představí svou publikaci Pionýři, malované děti? s podtitulem Pionýrské organizace ČSM a dětský kolektiv (1949–1968). Věnuje se nejstarší ze tří pionýrských organizací, které u nás v letech 1948–1989 působily, tedy Pionýrské organizaci Československého svazu mládeže, a to v souvislosti s dlouhodobým výzkumem dějin dětství v období socialismu. Její předností je opora v základním výzkumu klíčových archivních fondů, ve využití široké škály tištěných pramenů, dokumentárních filmů i umělecké tvorby s pionýrskou tematikou. Publikace zpřesňuje naše znalosti o samotném vzniku pionýrského hnutí v letech 1948–1950 v souvislosti se zánikem Junáka, zároveň nabízí detailní pohled na zrod reformy hnutí v 60. letech a prosazování její nutnosti mezi pionýrskými pracovníky i stranickým vedením.

 S druhou knihou, která se věnuje fotbalovému tématu, vás seznámí autor doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. Kniha nese název Na football!: Fotbalové diváctví a fanouškovská kultura v českých zemích do roku 1939 a věnuje se zrodu fotbalového fanouška. Praktika pravidelné návštěvy fotbalových utkání má u nás kořeny od sklonku 19. století. K jejímu masovému rozšíření došlo v meziválečném období. Tehdy také v češtině zdomácněly novotvary „fanoušek“, „fanynka“ a rozvinula se bohatá publicistická, umělecká a intelektuální reflexe fenoménu. Historickými aktéry této knihy jsou vedle samotných návštěvníků fotbalových hřišť a stadionů také milióny těch, „kdo četli noviny odzadu“, posluchači rozhlasových reportáží nebo konzumenti fanouškovského komerčního artiklu.

 Z důvodu omezené kapacity je nutné svou účast zarezervovat prostřednictvím formuláře. Registrace probíhá do 3. 10. 2022. Pokud vás knihy oslovily, můžete si je již pořídit ve vašem oblíbeném knihkupectví.