SUper stage na Meltingpot & Colours of Ostrava 2022

  • Kamila Návratová
  • 25.07.2022
Přítomnost Filozoficko-přírodovědecké fakulty, potažmo Slezské univerzity v Opavě na „nejbarevnějším“ tuzemském festivalu není výjimečná, poprvé se zde však představila jako jeden z hostitelů besed a přednášek. Návštěvníkům multižánrového hudebního svátku přinesla ve své SUper stage pohledy na historii, současnost i budoucnost očima jejích akademiků.
Když už jste měli pocit, že jste areál DOVu prozkoumali důkladně, tu na vás u Fajne dílny vykoukla SUper stage Slezské univerzity. V klidu si tam stála a jako bílý maják k sobě lákala zbloudilé duše, které se chtěly na chvíli zastavit a uchýlit do ticha. Úplnou tišinu však nenabízela, naopak byla od brzkých odpoledních hodin naplněna vědou od A po Z. Vědečtí a pedagogičtí pracovníci Filozoficko-přírodovědecké fakulty si pro posluchače různých věkových skupin a zájmů připravili pestrou paletu témat – od vážných, přes praktická, až po vyloženě recesistická –, jedno je však spojovalo, popularizovala vědu a vědecké bádání.
Ve středu 13. 7. 2022 se mezi prvními řečníky objevil Ondřej Durczak z Institutu tvůrčí fotografie se svou prezentací Ostrava v důchodu, v níž představil alternativní fotoprůvodce Ostravy, které na jejím území v minulosti vznikly. Sám začal neutěšená ostravská zákoutí fotografovat v roce 2011, spousta jím zvěčněných míst dnes už neexistuje – byla zbourána či zastavěna, ale díky pořízeným fotografiím si je pamětníci a nadšenci připomínají dodnes. Z Institutu tvůrčí fotografie uvedl ve stejný den velmi odlehčenou přednášku Proč je dobré pít? Jiří Siostrzonek. Obsah prezentace pracoval s obrácenou logikou a negativní účinky alkoholu na lidské jedince se prostřednictvím videí či fotografií volně dostupných na internetu jevily jako kreativní a inspirativní. A touto recesí se první den na SUper stage nachýlil ke konci. 
Anně Novotné z Ústavu informatiky patřil festivalový čtvrtek, její přednáška Nenechte se tahat za nos rozebírala termíny jako pravda, lež, alternativní pravda či názor. Zaměřovala se na ověřování důvěryhodných zdrojů, princip fungování sociálních sítí a obecně na informační a mediální gramotnost. Velmi aktuální téma, které se dotýká nás všech (nejen těch technologicky zdatnějších!) a které je potřeba stále připomínat a rozebírat. Jindřich Štreit, fotografická ikona a pedagog ITF, představil návštěvníkům Meltingpot a Colours of Ostrava svůj nový projekt Třicet let poté
V pátek 15. 7. 2022 jste si mohli z Filozoficko-přírodovědecké fakulty vychutnat jak hlubokou historii, tak současné umění. Hana Komárková z Ústavu historických věd se zabývá středověkem a raným novověkem snad proto, že „je to doba drsná jako Bruntál“, ze kterého pochází. Pro festivalové fajnšmekry si připravila náhled na středověké pojímání humoru, a to v prezentaci s názvem Ožralovo desatero aneb smích ve středověku. Vysvětlila, že tzv. dějiny mentalit jsou velmi důležitou součástí historického bádání, objasňují totiž nám současníkům, jak určité věci/jevy vnímali lidé např. právě ve středověku či jiných epochách. Velmi současně naopak zakončila třetí den na SUper stage dvojice Monika Horsáková a Jakub Chrobák, kteří si k sobě jako překvapení pozvali mladého básníka Jakuba Strouhala. Jejich tématem totiž byla poezie, konkrétně, že Poezie není sprosté slovo. Představili projekt vizualizace poezie, který jejich studenti z Ústavu televizní, filmové a rozhlasové tvorby na výjezdních seminářích natáčejí. Jednotlivé ukázky prokládali autorským čtením a živě vysvětlovali, že nás poezie zas a znovu učí poznávat svět kolem nás. Zmíněné filmové adaptace poezie naleznete na internetové vzdělávací televizi lucernatv.cz.
Sobotní poobědový čas patřil další české fotografce a pedagožce Institutu tvůrčí fotografie Ditě Pepe a jejím Hranicím lásky. Poslední festivalový den ve stanu Slezské univerzity končil brzy, čekaly na nás všechny poslední koncerty a pomalé vstřebávání dojmů.
Byly to intenzivní čtyři dny plné zajímavého povídání, dialogů a interakce, ale také nových zkušeností a poučení pro příště.