Nová publikace představuje výsledky dialektologického výzkumu na Opavsku

  • Lukáš Stavěl
  • 17.06.2022
Ústav bohemistiky a knihovnictví vydal novou publikaci, ve které se věnuje dialektologickému výzkumu v oblasti Slezska. Slavnostní představení knihy se uskutečnilo ve čtvrtek 9. června 2022 ve fakultním návštěvnickém centru Rybí pavilon.

Jednou z vědecko-výzkumných oblastí Ústavu bohemistiky a knihovnictví je dialektologický výzkum zaměřený na oblast Slezska. Prostřednictvím projektu „Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě“ se nyní podařilo vydat popularizační brožuru „Slezská nářečí a jejich projevy na Opavsku a v přilehlých lokalitách v kontextu širšího Slezska“. Jejími autory jsou doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D. a Mgr. Ing. Bc. Roman Sukač, Ph.D.

Jedná se o přehlednou a popularizační příručku, která je určena široké veřejnosti. Pojednává nejen o vývoji a stavu jazyka ve Slezsku, ale také seznamuje veřejnost s metodami dialektologického výzkumu. Čtenáři se mimo jiné dozvědí více o stručné historii oblasti Opavska a Hlučínska ve vztahu k jazykovému vývoji v uvedených oblastech a přiblíží si základní dialektologickou terminologii i rozdělení nářečí na území České republiky. Představeni jsou také sběratelé, písmáci i laičtí badatelé, kteří se tímto regionem a jeho jazykem zabývali.

Ve čtvrtek 9. června 2022 byla ve fakultním návštěvnickém centru Rybí pavilon tato brožura slavnostně představena veřejnosti. Doc. Holub stručně představil obsah publikace. Poté následovala debata o možnostech a příležitostech dalšího směřování dialektologického výzkumu.