Komentovaná prohlídka výstavy S knížaty u stolu

  • Čápová Lenka
  • 05.11.2018
Dne 30. října 2018 se uskutečnila na zámku v Hradci nad Moravicí další z komentovaných prohlídek výstavy S knížaty u stolu aneb Kuchyně a kultura stolování na středověkých knížecích dvorech v Opavě a Ratiboři instalované v rámci projektu Interreg V-A Česká republika - Polsko, Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia, reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001140, jehož garantem za Slezskou univerzitu v Opavě je Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Této mimořádné události se tentokrát zúčastnili rovněž studenti navazujícího magisterského oboru Kulturní dědictví v regionální praxi z Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Všichni přítomní rovněž obdrželi katalog výstavy.