Volby do AS FPF SU 2022

  • Peter Mlích
  • 07.01.2022
.

Harmonogram:

1. kolo: 21. 2. 2022 – 25. 2. 2022 do 12:00
Vyhlášení výsledků 1. kola: 25. 2. 2022 po 12:00

2. kolo (bude-li potřeba): 28. 2. 2022 – 4. 3. 2022 do 12:00
Vyhlášení výsledků 2. kola: 4. 3. 2022 po 12:00

Volby se uskuteční výhradně elektronicky prostřednictvím modulu E-Volby v Informačním systému Slezské univerzity.

Vyplněný a podepsaný formulář návrhu kandidátů na senátory je nutné odevzdat v termínu od 24. 1. 2022 do 14. 2. 2022 12:00 v obálce označené textem "VOLBY FPF 2022" na Ústřední podatelně Slezské univerzity (Bezručovo náměstí 14), nebo zaslat (rovněž v obálce označené textem "VOLBY FPF 2022") poštou na adresu:

Ústřední podatelna univerzity
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava

Podané návrhy kandidátů budou zveřejněny 14. 2. 2022 po 12:00 na úřední desce SU FPF, webových stránkách SU FPF a webových stránkách AS FPF SU.